Publicación:
Active audiodescription to promote speaking skills in online environments

Cargando...
Miniatura
Fecha
2015
Editor/a
Director/a
Tutor/a
Coordinador/a
Prologuista
Revisor/a
Ilustrador/a
Derechos de acceso
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universitat de Lleida
Proyectos de investigación
Unidades organizativas
Número de la revista
Resumen
Research on the use of audiovisual translation in foreign language education has considerably increased over the last decade. However, it has mainly covered the use of subtitles as a support, and the use of active subtitling and dubbing as a task. This paper introduces the pedagogical use of another AVT mode: active audiodescription —the oral description of visual information for blind and visually impaired people— to enhance speaking skills in distance learning education. The quasi-experimental study, developed in an online setting, involved 30 Spanish students of English for Specific Purposes (level B1). Participants were required to write the audiodescription of two tourist advertisements collaboratively online and then record their voices using the web platform ClipFlair. Reasonably valid conclusions that shed some light on the pedagogical benefits of audiodescription were obtained and they invite further research on the possibilities of revoicing techniques in L2 contexts.
La recerca al voltant de l’ús de la Traducció Audiovisual (TAV) en l’ensenyament de llengües estrangeres s’ha incrementat de forma considerable durant la darrera dècada. Tanmateix, ha cobert principalment l’ús de subtítols com a suport i l’ús de subtitulació i doblatge actius com a tasca. Aquest article introdueix l’ús pedagògic d’una altra forma de TAV: l’audiodescripció activa –la descripció oral d’informació visual per als cecs i persones amb discapacitats visuals– per tal de potenciar les habilitats orals en l’educació a distància. En aquest estudi quasiexperimental desenvolupat en un entorn en línia van participar 30 estudiants espanyols d’anglès amb finalitats específiques (nivell B1). Els participants van escriure de forma col·laborativa en aquest entorn l’audiodescripció de dos anuncis turístics i posteriorment van gravar-se les veus usant la plataforma ClipFlair. Es van obtenir algunes conclusions raonablement vàlides que projecten llum respecte als beneficis pedagògics de l’audiodescripció i que demanen seguir investigant en les possibilitats d’aquestes tècniques en contextos de segones llengües.
Descripción
Categorías UNESCO
Palabras clave
audiodescription, audiovisual translation, distance learning, speaking skills, English for Specific Purposes, audiodescripció, traducció audiovisual, aprenentatge a distància, habilitats orals, anglès amb finalitats específiques
Citación
Talaván, N., and Lertola, J. (2016). Active audiodescription to promote speakingskills in online environments. Sintagma, Revista de Lingüística, 28, 59– 74.https:// doi.org/ 10.21001/ sinta gma.2016.28.04
Centro
Facultad de Filología
Departamento
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Grupo de investigación
Grupo de innovación
Programa de doctorado
Cátedra