Navegar por todos los autores Browse By Author Name - García Piqueras, Isabel

Resultados de la Navegación (2)

RSS para este conjunto de resultadosRSS para este conjunto de resultados

  Visitas Descargas
García Piqueras, Isabel . (1997) Ferro Ruibal, X.: Cadaquén fala coma quen é : reflexións verbo da fraseología enxebre (reseña).. 571 1
García Piqueras, Isabel . (1997) García, C; Santamarina, A.; Álvarez Blanco, R.; Fernández Rei, F.; González González, M.; Atlas lingüístico galego. Morfoloxía non verbal, vol. II (reseña). 432 2620