El vent i la pluja a les comarques meridionals de l’Ebre: estudi de recurrència

Franquet Bernis, Josep Maria, El vent i la pluja a les comarques meridionals de l’Ebre: estudi de recurrència. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Centro Asociado de Tortosa, 2001 (book)

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Franquet_JoseMaria_Elventilapluja.pdf Full text (open access) application/pdf 1.32MB

Título El vent i la pluja a les comarques meridionals de l’Ebre: estudi de recurrència
Autor(es) Franquet Bernis, Josep Maria
Materia(s) Geografía
Resumen Quan se’m va proposar formalment, per part del Sr. Javier Martínez Palacio, Director del nostre Centre Associat, l’immerescut honor d’impartir la lliçó final del curs acadèmic 1991-92 (que tingué lloc, el divendres 15 de maig de 1992, al Saló d’Actes del Centre), em vaig preguntar, com és lògic, quin caire se l’hi hauria de donar a l’acte i quina fita havia d’assolir. Mentalment em vaig situar davant d’aquelles matèries a les quals havia professat una dedicació especialment estimada, i em vaig trobar amb la Planificació Territorial, l’Economia agrària, la Matemàtica aplicada i la Universitat i vaig continuar preguntant-me si existia alguna justificació per parlar d’alguna cosa que em subjugava profundament, potser allò que poguessin representar des d’un punt de vista utilitari aquelles matèries per a la Universitat, considerada com un bloc. Concretament, la política sectorial agrària gaudeix d’una importància particular per als interessos dels homes i les dones de les nostres Terres de l’Ebre. També el propi Javier Martínez, una tarda d’abril d’aquell ja llunyà 1992 (front d’una amigable tassa de cafè al veí Hotel Ramon Berenguer IV), trobà adient el tema i, curiosament, tres anys després, a la Universitat de Barcelona, el desenvolupament d’aquesta recerca em portava a la defensa de la meva tesi doctoral en Economia titulada “Estructura de la Propietat Agrària (aplicació a la regió catalana de l’Ebre)”. Al 1998, sota els auspicis de la UNED i amb el títol: Les limitacions dels conreus per les temperatures extremes. Aplicació a les comarques meridionals de l’Ebre, ja vaig tenir ocasió de tractar la incidència de la recurrència d’aquests importants fenòmens meteorològics en l’agricultura regional (pel que es refereix, més específicament, a l’àmbit subregional del Baix Ebre i del Montsià). De fet, l’estudi que desenvolupem a continuació, referit al vent i a la pluja, és també un extracte del capítol 3r. de l’esmentada tesi.
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Centro Asociado de Tortosa
Fecha 2001-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Libros-7090
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Libros-7090
ISBN - identifier 84-930671-1-3
Número de páginas 104
Idioma cat
Versión de la publicación publishedVersion
Nivel de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de recurso book
Tipo de acceso Abierto

Tipo de documento: Libros
Collections: Set de openaire
Centro Asociado de Tortosa (UNED). Libros
 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 165 Visitas, 62 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Mon, 12 Dec 2016, 22:19:09 CET