Infraestructures i ordenació territorial

Franquet Bernis, Josep Maria . () Infraestructures i ordenació territorial.

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
FranquetBernis_Infraestructures.pdf Full text (open access) application/pdf 192.75KB

Título Infraestructures i ordenació territorial
Autor(es) Franquet Bernis, Josep Maria
Materia(s) Geografía
Resumen Les infraestructures tècniques i, en especial, les més lligades a la base física o infraestructura natural, són les què més profundament afecten a la modificació de l’entorn físic de les nostres comarques catalanes. Tant per a l’enginyer com per al planificador, aquestes infraestructures tècniques constitueixen el principal instrument per ordenar i desenvolupar harmònicament una economia territorial.
Abstract The technical infrastructures and especially those linked to the physical base or natural infrastructure are the ones that most deeply affect the modification of the physical environment of the Catalan regions. For both the engineer and the planner, these technical infrastructures are the main instrument for ordering and developing a territorial economy.
Palabras clave territori
infraestructures
ordenació
economia externa
sòl
territory
infrastructure
management
external economy
soil
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Articulos-Jmfranquet012
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Articulos-Jmfranqu
Idioma cat
Versión de la publicación submittedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

Tipo de documento: Artículo de revista
Collections: Set de artículo
Set de openaire
Centro Asociado de Tortosa (UNED). Artículos
 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 114 Visitas, 13 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Thu, 20 Jul 2017, 21:10:42 CET