Valoració econòmica d’un bosc de ribera

Franquet Bernis, Josep Maria . () Valoració econòmica d’un bosc de ribera.

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Valoracio_economica_del_bosc_de_ribera.pdf Full text (open access) application/pdf 762.67KB

Título Valoració econòmica d’un bosc de ribera
Autor(es) Franquet Bernis, Josep Maria
Materia(s) Ciencias Agrarias
Resumen El bosc de ribera gaudeix d’una importància notòria a diferents indrets del territori peninsular. Mitjançant un exemple real derivat d’un treball professional de l’autor, es procedeix a fer la seva valoració econòmica per cinc mètodes diferents, davant els dubtes que es plantegen sovint en aquesta feina, posant-se de manifest que l’interès de la seva explotació de la fusta no és l’únic que justifica la valoració d’un arbre d’aquestes característiques. Els valors racionalment obtinguts (de l’ordre de 8 - 12 €/m2) resulten força superiors als que es venen considerant a les expropiacions incoades per les diferents administracions actuants en la creació d’infraestructures (de l’ordre de 1.5 - 2.5 €/m2), raó per la qual caldria corregir en el futur aquest error de valoració d’actius immobiliaris que tant perjudica actualment els propietaris afectats pels esmentats procediments administratius.
Abstract The riparian forest is of great importance in different places of the peninsular territory. Taking advantage of a real-world example of professional work of the author, and before the questions that typically are asked in this type of tasks, it is performed the valuation of a tree of these features by five different methods, being clear that the interest of timber exploitation is not the only one that is justified. Rationally values (in the order of 8 - 12 €/ m2) are considerably superior to those who are considered compensatory in forced expropriations initiated by different administrations acting for the creation of infrastructures (in the order of 1.5 – 2.5 €/ m2), it is necessary to correct this error of valuation of real estate assets that both harms, currently in the future homeowners affected by these processes.
Palabras clave valoració
expropiació
infraestructura
bosc
sòl
vol
mostreig estadístic
densitat de plantació
característica dendromètrica
assessment
expropriation
infrastructure
forest
soil
flight
statistical sampling
density of plantation
dendrometric feature
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Articulos-Jmfranquet008
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Articulos-Jmfranquet008
Idioma cat
Versión de la publicación submittedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

Tipo de documento: Artículo de revista
Collections: Set de artículo
Set de openaire
Centro Asociado de Tortosa (UNED). Artículos
 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 234 Visitas, 50 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Thu, 10 Dec 2015, 19:47:40 CET