Anivellament d’arrossars amb equip làser: criteris econòmics de rendibilitat

Franquet Bernis, Josep Maria . () Anivellament d’arrossars amb equip làser: criteris econòmics de rendibilitat.

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
ANIVELLAMENT_LASER.pdf Full text (open access) application/pdf 209.15KB

Título Anivellament d’arrossars amb equip làser: criteris econòmics de rendibilitat
Autor(es) Franquet Bernis, Josep Maria
Materia(s) Ciencias Agrarias
Resumen Des de fa uns quants anys s’ha generalitzat a les nostres zones arrossaires l’ús d’equips d’anivellació làser, que permeten als pagesos el maneig més acurat de l’aigua de reg, possibilitant un reg més homogeni i la utilització de l’aigua de forma més racional. Com a conseqüència de la metodologia aquí proposada, tot partint d’un exemple real, es calcula el llindar superficial de rendibilitat de l’equip a partir del qual resulta interessant la seva adquisició. Endemés, seguint diverses tècniques pròpies de la Teoria Microeconòmica i de la Investigació Operativa es determinen les diferents corbes de cost així com el termini òptim de renovació de l’equip.
Abstract Long ago it has been spreading, in our rice-growing areas, the use of leveling laser, allowing farmers a more careful management of irrigation water, enabling a more homogeneous and rational distribution. As a result of the proposed methodology, and based on a real case, it is estimated the surface threshold of profitability of equipment that defines the convenience of its acquisition. In addition, following various microeconomic theory and operational research techniques, it is determined the different curves of cost as well as the optimal period of renewal of the equipment.
Palabras clave anivellament
equip làser
renovació
amortització
despesa
llindar de rendibilitat
tipus d’interès
leveling
equipment laser
renewal
depreciation
expenditure
break-even point
interest rate
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Articulos-Jmfranquet002
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:UNEDCentroAsociadoTortosa-Articulos-Jmfranquet002
Idioma cat
Versión de la publicación submittedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

Tipo de documento: Artículo de revista
Collections: Set de artículo
Set de openaire
Centro Asociado de Tortosa (UNED). Artículos
 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 251 Visitas, 26 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Wed, 11 Nov 2015, 19:06:38 CET