As salas de cine na obra de Manuel Rivas

Castro Otero, Salvador . (2018) As salas de cine na obra de Manuel Rivas. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 23, 99-111

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
n99-pag.pdf 99-pag.pdf Click to show the corresponding preview/stream application/pdf; 94.43KB

Título As salas de cine na obra de Manuel Rivas
Título paralelo Movie Theaters in Manuel Rivas’s Work
Autor(es) Castro Otero, Salvador
Materia(s) Filología
Resumen O presente artigo analiza as mencións ás salas de cine na obra de Manuel Rivas e intenta demostrar que o uso deste espazo ten un valor moi superior ao referencial pois sérvelle para expresar as emocións máis intensas e a beleza transcendente da realidade.
Abstract This article offers an analysis of cinemas as they are mentioned in Manuel Rivas’s works. It also tries to demonstrate/ that the use of this spatial. holds a much higher value than usual because it is used to show both more intense emotions and all the beauty emerging from reality.
Palabras clave Manuel Rivas
espazo cinematográfico
literatura e cinema
literatura comparada
spatial frame
literature and cinema
comparative literature
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2018-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2018-23-7040
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2018-23-7040
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 23
Página inicial 99
Página final 111
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 23, 99-111
Idioma glg
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 484 Visitas, 162 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Wed, 12 Dec 2018, 22:59:54 CET