De Llull a Estellés. Sobre els «Cant de Ramon» i «Cant de Vicent»

Carbó, Ferran . (2018) De Llull a Estellés. Sobre els «Cant de Ramon» i «Cant de Vicent». Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 23, 41-55

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
n41-pag.pdf 41-pag.pdf Click to show the corresponding preview/stream application/pdf; 99.57KB

Título De Llull a Estellés. Sobre els «Cant de Ramon» i «Cant de Vicent»
Título paralelo Llull in Estellés. About «Cant de Ramon» and «Cant de Vicent»
Autor(es) Carbó, Ferran
Materia(s) Filología
Resumen Aquest treball analitza la relació transtextual que es va produir a la fi dels anys cinquanta entre el poeta valencià Vicent Andrés Estellés i el seu predecessor Ramon Llull. L’edició el 1957 d’Obres essencials de Ramon Llull en possibilità la seua lectura i va facilitar l’evolució de la poesia d’Estellés mitjançant les connexions amb textos clàssics. L’estudi revisa com cadascun dels dos autors va escriure un Llibre de meravelles, separats tots dos per set segles, el primer escrit en prosa narrativa i el segon en poemes; i sobretot aprofundeix en un exemple d’intertextualitat: Llull havia escrit el «Cant de Ramon» i Estellés va fer el «Cant de Vicent», poemes que es caracteritzen i es contrasten.
Abstract This paper analyzes the transtextual relation that ocurred in the late fifties between the Valencian poet and his predecessor. The 1957 edition of the book Obres essencials made possible its reading and facilitate the evolution of Estellés’ poetry through connections with classical texts. The study reviews how both writers, separated by seven centuries, wrote a Llibre de meravelles, the first written in narrative prose and the second in poems; and especially it examines an example of intertextuality: as Llull wrote «Cant de Ramon», and Estellés wrote «Cant de Vicent», two poems that this paper characterizes and contrasts.
Palabras clave transtextualitat
Llull
Estellés
Llibre de meravelles
"Cant de Ramon"
"Cant de Vicent"
transtextuality
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2018-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2018-23-7010
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2018-23-7010
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 23
Página inicial 41
Página final 55
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 23, 41-55
Idioma cat
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 274 Visitas, 2388 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Wed, 12 Dec 2018, 19:04:35 CET