Carlos Casares, autor dramático. Unha revisión crítica

Vieites, Manuel F. . (2017) Carlos Casares, autor dramático. Unha revisión crítica. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 125-152

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Carlos_Casares.pdf Carlos_Casares.pdf application/pdf 172.56KB

Título Carlos Casares, autor dramático. Unha revisión crítica
Título paralelo Carlos Casares, a Playwright. A Critical Review
Autor(es) Vieites, Manuel F.
Materia(s) Filología
Resumen Carlos Casares é autor dun único texto dramático publicado, no que propón un novo modelo de creación dramática nun momento en que o campo literario galego estaba plenamente mediatizado pola loita contra a ditadura, polas liberdades e polo recoñecemento do carácter diferencial da nación galega. Neste artigo propoñemos unha lectura do texto nese contexto sociocultural e político, pero tamén á luz de diferentes teorías que permite considerar ata que punto no texto de Casares se estaban asentando os principios básicos do que se ten definido como literatura nacional, unha praxe artística que supera a instrumentalización e promove a autonomía discursiva.
Abstract Carlos Casares is the author of a single published dramatic text, where he proposes a new model of dramatic enactment at a time when the literary field was fully mediated by the struggle against dictatorship, for freedom and for the recognition of the differential character of the Galician nation. In this paper we propose a reading of the text in that sociocultural and political context, but also to the light of different theories which allow us to consider to what extent this text by Casares was settling the basic principles of what has been defined as national literature, an artistic praxis with a strong discursive autonomy and devoid of instrumentalism.
Palabras clave complexidade
estrañamento
caos
azar
pensamento diverxente
realismo máxico
complexity
defamiliarization
chaos
chance
divergent thinking
magic realism
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2017-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2017-5025
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2017-5025
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 22
Página inicial 125
Página final 152
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 125-152
Idioma glg
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 439 Visitas, 201 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Mon, 08 Jan 2018, 23:34:55 CET