Verónica Martínez Delgado: unha poeta do século XXI nas marxes do sistema

Cagiao Conde, Lidia Gladys . (2017) Verónica Martínez Delgado: unha poeta do século XXI nas marxes do sistema. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 103-124

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Veronica_Martinez.pdf Veronica_Martinez.pdf application/pdf 143.76KB

Título Verónica Martínez Delgado: unha poeta do século XXI nas marxes do sistema
Título paralelo Verónica Martínez Delgado: a 21st Century Poet on the Margins of the System
Autor(es) Cagiao Conde, Lidia Gladys
Materia(s) Filología
Resumen Unha fonda biografía nos aproximará das orixes da poeta Verónica Martínez: a súa nenez, a paisaxe galega, as persoas e os motivos que a empurraron a escribir dende ben nova, a súa participación en concursos literarios, etc. Poñerase de relevo a importancia que a arte terá na súa vida e na súa obra, ben como o seu estilo, as súas influencias literarias máis destacábeis ou a marxinación que sofre da parte do sistema e que despois ela acrecenta de maneira voluntaria e rebelde. Nunha segunda parte analízanse as súas obras individuais, obras onde a poeta segue unha clara evolución, mudando a súa maneira de escribir e de expresarse. Así, de 2012en diante, a poeta tórnase máis directa e combativa na súa loita e denuncia e pasará a escribir as obras, que son integramente súas, en portugués padrón (estándar).
Abstract A profound biography will approach us to Verónica Martínez’s origins: her childhood, the Galician landscape and people as well as the reasons which drove her to write since she was very young, her participation in literary competitions, etc. I will indicate the vital importance that art has had in her life, her work and in her style. I will also indicate her more important literary influences or the marginalization that she suffers by the system and then she increases voluntarily and rebel. In the second part I’ll analyze her individual works, where the poet follows a clear evolution, changing the way she writes and the way she expresses herself. From 2012 on, the poet becomes more combative in her fight and protest and she will write in standard Portuguese.
Palabras clave Verónica Martínez
poeta
arte
marxinación
denuncia
portugués estándar
poet
art
marginalization
protest
standard Portuguese
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2017-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2017-5020
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2017-5020
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 22
Página inicial 103
Página final 124
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 103-124
Idioma glg
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 296 Visitas, 106 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Mon, 08 Jan 2018, 20:39:47 CET