El paratext en la narrativa de Carme Riera: títols, dedicatòries i epígrafs

Ferrando, Mireia . (2017) El paratext en la narrativa de Carme Riera: títols, dedicatòries i epígrafs. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 79-100

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Paratext_narrativa.pdf Paratext_narrativa.pdf application/pdf 167.14KB

Título El paratext en la narrativa de Carme Riera: títols, dedicatòries i epígrafs
Título paralelo Paratexts in the Narrative of Carme Riera: Titles, Dedications and Epigraphs
Autor(es) Ferrando, Mireia
Materia(s) Filología
Resumen La paratextualitat ocupa un espai destacat en la construcció del sentit de les obres de Carme Riera. No obstant això, no hi ha actualment cap línia d’investigació que l’estudie en la seua transversalitat. A partir de les teoritzacions de Gérard Genette sobre el paratext, exposades a Seuils (1987), aquest article analitza tres de les categories paratextuals més representatives –títols, dedicatòries i epígrafs– presents a l’obra narrativa que Riera ha publicat al llarg de quaranta anys de trajectòria literària (1975-2015). L’enfocament adoptat permet apuntar les pautes funcionals més rellevants del paratext rierià i, de retruc, demostra el notable interès que té l’escriptora mallorquina per obtenir la màxima rendibilitat literària de l’aparell paratextual. En paral·lel, s’observa que el paratext no és sols una via de comprensió d’una obra particular, sinó també de tot l’univers literari, compacte i irreductible alhora, que dissenya Carme Riera.
Abstract Paratexts play a prominent role in the construction of sense in the works of Carme Riera. However, there is no line of research aimed at studying its transversality. Based on the theoretical work by Gérard Genette on paratext, appeared in Seuils (1987), this article analyses three of the most representative paratextual categories: titles, dedications and epigraphs, all present in the work of Riera throughout her 40 years of literary career (1975-2015). This approach will allow us to emphasize the most relevant functional patterns in Riera’s paratext and, at the same time, will show the high interest by the Mallorcan writer to make use of paratexts as a literary tool. The article will ultimately show also that paratexts are not only a way of understanding a particular piece of work but also the whole literary universe designed by Carme Riera, compact and indomitable as it is.
Palabras clave Carme Riera
paratext
títols
dedicatòries
epígrafs
narrativa catalana actual
titles
dedications
epigraphs
catalan contemporary narrative
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2017-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2017-5015
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2017-5015
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 22
Página inicial 79
Página final 100
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 79-100
Idioma cat
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 234 Visitas, 144 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Mon, 08 Jan 2018, 20:27:47 CET