Compromís i denúncia en el teatre de Lluïsa Cunillé: Geografia i El carrer Franklin

Prieto Nadal, Ana . (2017) Compromís i denúncia en el teatre de Lluïsa Cunillé: Geografia i El carrer Franklin. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 63-78

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Compromis_denuncia.pdf Compromis_denuncia.pdf application/pdf 576.13KB

Título Compromís i denúncia en el teatre de Lluïsa Cunillé: Geografia i El carrer Franklin
Título paralelo Commitment and Denunciation in the Theater of Lluïsa Cunillé: Geografia and El carrer Franklin
Autor(es) Prieto Nadal, Ana
Materia(s) Filología
Resumen En les seves obres més recents, Lluïsa Cunillé ha dirigit la mirada cap a qüestions polítiques i socials d’actualitat; els exponents més clars d’aquesta progressió cap a un major compromís i una major presència, en el seu teatre, dels conflictes que caracteritzen la nostra societat són Geografia, la seva proposta per al tríptic Fronteres (2014), i El carrer Franklin (2015), ambdues estrenades al Teatre Nacional de Catalunya. En aquestes peces, la dramaturga s’ocupa de temes com la corrupció, el nepotisme, l’especulació immobiliària, la crisi econòmica i cultural, i també de la manera com el joc d’interessos de les entitats bancàries i l’avarícia personal dels seus dirigents han sumit la ciutadania en una situació crítica de difícil solució. El teatre de Lluïsa Cunillé contribueix, per la manera com mostra les formes de vida material i el món psíquic dels personatges, a explicar les lògiques que orquestren les transformacions del nostre present social i històric.
Abstract In her most recent theater, Lluïsa Cunillé has turned her gaze to current political and social issues; the clearest examples of this progression towards a greater commitment and a greater presence of the conflicts that characterize our society are the plays Geografia, her proposal for the triptych Fronteres (2014), and El carrer Franklin (2015), that were premiered in the Teatre Nacional de Catalunya. In these two plays, the playwright deals with issues such as corruption, nepotism, real state speculation, economic and cultural crisis, and the way the game of interests of banks and the personal greed of their leaders have plunged the citizens in a hopeless situation. The theater of Lluïsa Cunillé helps explain the logics that orchestrate the transformation of our social and historical present, by showing the forms of material life and psychic world of the characters.
Palabras clave Lluïsa Cunillé
El carrer Franklin
teatre contemporani
compromís polític
denúncia
contemporary theater
political commitment
denunciation
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2017-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2017-5010
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2017-5010
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 22
Página inicial 63
Página final 78
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 63-78
Idioma cat
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 193 Visitas, 113 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Mon, 08 Jan 2018, 17:40:56 CET