«Josep és el nom més senyor que hi ha!»: onomàstica literària guimeraniana

Soler, Maridés . (2017) «Josep és el nom més senyor que hi ha!»: onomàstica literària guimeraniana. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 13-40

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Josep_nom_senyor.pdf Josep_nom_senyor.pdf application/pdf 176.28KB

Título «Josep és el nom més senyor que hi ha!»: onomàstica literària guimeraniana
Título paralelo «Josep és el nom més senyor que hi ha!»: Guimerà’s Literary Onomastic
Autor(es) Soler, Maridés
Materia(s) Filología
Resumen L’onomàstica literària estudia la creació, tipologia i funció dels antropònims dins un context literari, els quals mitjançant diferents variants, desenvolupen una expressivitat determinada, que caracteritza un personatge alhora que també influeix en la trama argumental, és a dir, es tracta d’una especialitat interdisciplinària que investiga el significat literari dels noms dins una obra. El tresor dels antropònims guimeranians –alguns d’ells inventats, d’altres reals o presos de la història– ofereix una àmplia paleta sempre, però fent referència a l’espai i el temps en què transcorre l’acció i el paper que exerceixen, sia còmic, sia tràgic. Aquest article es concentrarà en la freqüència, la tipologia (noms parlants, sonors, classificadors i personificadors) i les diverses funcions que un nom pot desplegar dins el text d’acord amb els propòsits concebuts ja d’antuvi per l’autor.
Abstract The literary onomastic studies the creation, typology and function of the anthroponyms within a literary context; through different variants these names develop a typical expressiveness of the characters and also influence the plot, in other words it is a interdisciplinary field, that investigates the literary meaning of the onomastic in a work. The treasure of Guimerà’s names –some of them invented, some others real or loaned from the history– offers a broad palette but always in relation with the space and the time by which the plot takes place and the role that they play, either comic or tragic. This article will deal with the frequency, typology (speaking, sonorous, classifiers, impersonators names) and the different functions, which a name can unfold within a text in accordance with the beforehand envisaged purpose of the author.
Palabras clave onomàstica literària
onomàstica catalana
Guimerà, Àngel, onomàstica
teatre català s. XIX, onomàstica
teatre català s. XX, onomàstica
literary onomastic
catalan onomastic
Guimerà, Àngel, onomastic
catalan theatre 19th century, onomastic
catalan theatre 20th century, onomastic
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2017-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2017-5000
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2017-5000
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 22
Página inicial 13
Página final 40
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 22, 13-40
Idioma cat
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 258 Visitas, 106 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Fri, 22 Dec 2017, 18:34:19 CET