Para que serven un pintor e un etnógrafo en 1926? Unha posíbel resposta desde "A fiestra valdeira", con apostilas de "El Pueblo Gallego"

Allegue Leira, Alberto . (2016) Para que serven un pintor e un etnógrafo en 1926? Unha posíbel resposta desde "A fiestra valdeira", con apostilas de "El Pueblo Gallego". Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 21, 139-150

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Para_que_serven.pdf Full text (open access) application/pdf 97.55KB

Título Para que serven un pintor e un etnógrafo en 1926? Unha posíbel resposta desde "A fiestra valdeira", con apostilas de "El Pueblo Gallego"
Título paralelo What are an artist and an etnographer in 1926 for? A posibel answer from "A fiestra valdeira", with comments from "El Pueblo Gallego"
Autor(es) Allegue Leira, Alberto
Materia(s) Filología
Resumen A fiestra valdeira (1927) presenta un conflito persoal e social que é consecuencia da ascensión social da familia do protagonista. Tras emigrar ao Brasil e facer alí fortuna, D. Miguel e a súa familia enfróntanse ao reto de procurar unha dignidade social acorde co seu novo status económico, aínda moi recente. A adquisición dun cadro colócaos ante o dilema de imitar os gustos dominantes propios das clases altas, ou ben seguir o criterio de dous mozos con estudos, un pintor e un estudante afeccionado á etnografía. Estes fan unha proposta arriscada, se ben o final da obra preséntaa como providencial. Esta mesma tese, o valioso papel dos mozos como influente minoría na sociedade dos anos 20, era o que propugnaba o propio Dieste desde as páxinas de El Pueblo Gallego. A fiestra valdeira, moi coherente coa obra xornalística do seu autor, axúdanos a comprender a disputa de novos e vellos na cultura galega durante os anos 20 do século pasado.
Abstract A fiestra valdeira (1927) presents a personal and social conflict, which is a result of the main character’s upward mobility. After emigrating to Brazil and make a fortune there, D. Miguel and his family face the challenge of getting a social status according to their newly acquired financial situation. When purchasing a painting, they have the dilemma of trying to imitate the powerful high class preferences or, on the contrary, letting themselves get influenced by two knowledgeable young men; an artist and a student keen on ethnography. These make an unconventional suggestion, which turns out to be fortunate at the end of the play. This idea, the valuable role of young writers as an influential minority in the Galician society of the 1920’s, was the same as the one Dieste fostered on El Pueblo Gallego. A fiestra valdeira, consistent with the author´s journalistic works, helps us to understand the young and old writers’ discussion in the Galician culture in the 1920’s.
Palabras clave A fiestra valdeira
teatro galego
Rafael Dieste
disputa novos-vellos
emigración
Galician theatre
young and old writers’ discussion
emigration
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2016-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2016-5030
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2016-5030
DOI - identifier 10.5944/rllcgv.vol.21.2016.17447
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 21
Página inicial 139
Página final 150
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 21, 139-150
Idioma glg
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 325 Visitas, 272 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Thu, 20 Oct 2016, 00:48:03 CET