ANEJO I. Notas acerca do verbo galego

Frías Conde, Francisco Xavier . (2015) ANEJO I. Notas acerca do verbo galego. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 20 (Anejo I), 7-51

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Notas_acerca_do_verbo_galego.pdf Full text (open access) application/pdf 534.93KB

Título ANEJO I. Notas acerca do verbo galego
Autor(es) Frías Conde, Francisco Xavier
Materia(s) Filología
Resumen O galego, como parte do galego-portugués, é o falar do diasistema que se encontra nunha situación máis complicada canto à súa sobrevivencia. O meu obxectivo aquí non é presentar a situación do galego, mas de analisar algúns comportamentos del, propios e exclusivos en moitos casos, dentro do galegoportugués no terreo da categoría lexical coñecida como verbo. Desde que se comezou a normalizar e normativizar o galego a partir de 1978, foron escritos ducias de manuais e centenas de artigos que se ocupan de cuestións relativas à gramática galega. Con todo, achamos que faltan estudos de conxunto sobre certos elementos, como o verbo. Talvez algúns elementos requiran dunha maior atención, sen por iso dubidar da precisión e do rigor que posúen a maioría dos manuais e dos estudos feitos acerca da gramática galega no seu conxunto.
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2015-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2015-20-7140
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2015-20-7140
DOI - identifier 10.5944/rllcgv.vol.20.2015.15920
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 20
Número de Issue Anejo I
Página inicial 7
Página final 51
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 20 (Anejo I), 7-51
Idioma glg
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 428 Visitas, 409 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Tue, 12 Jan 2016, 22:44:32 CET