Tipos de álbumes ilustrados en galego dende 1998

Domínguez Pérez, Mónica . (2015) Tipos de álbumes ilustrados en galego dende 1998. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 20, 191-209

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Tipos_de_albumes_ilustrados.pdf Full text (open access) application/pdf 212.07KB

Título Tipos de álbumes ilustrados en galego dende 1998
Título paralelo The types of illustrated albums in Galician since 1998
Autor(es) Domínguez Pérez, Mónica
Materia(s) Filología
Resumen Aínda que os álbumes ilustrados se encontran nas orixes da literatura infantil e xuvenil galega, non foi até 1998 que este tipo de libros recibe un impulso en termos cuantitativos e cualitativos. Co tempo a produción estase a diversificar e xa atopamos os diferentes tipos de álbumes presentes en literaturas veciñas. Neste traballo faise un repaso á súa tipoloxía, presentando exemplos que, nalgúns casos, teñen que ser forzosamente de álbumes traducidos doutras linguas.
Abstract Picture books can be found at the beginnings of Galician children’s literature, and in 1998 they were promoted in qualitative and quantitative terms. Since then picture books production has been diversifying and we can already find different kinds of such books present in surrounding literatures in Spain. In this work, their tipology is reviewed, using examples of every kind of picture books in Galician language. For some cases, no picture book originally produced in Galician can be found, so translations are the only ones available.
Palabras clave álbum ilustrado
literatura infantil e xuvenil galega
tipoloxía
picture book
Galician children’s literature
tipology
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2015-01-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:Llcgv2015-20-7090
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2015-20-7090
DOI - identifier 10.5944/rllcgv.vol.20.2015.15916
ISSN - identifier 1130-8508
Nombre de la revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca
Número de Volumen 20
Página inicial 191
Página final 209
Publicado en la Revista Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 20, 191-209
Idioma glg
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 305 Visitas, 188 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Mon, 11 Jan 2016, 23:05:03 CET