Aquilino Iglesia Alvariño e a literatura galega de posguerra

Arias Chachero, Patricia . (2014) Aquilino Iglesia Alvariño e a literatura galega de posguerra. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (19), 2014, p. 135-150. ISSN: 1130-8508

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Documento.pdf Pdf del documento application/pdf

Título Aquilino Iglesia Alvariño e a literatura galega de posguerra
Autor(es) Arias Chachero, Patricia
Materia(s) Filología
Resumen No ano 1947 publícase "Cómaros verdes" de Aquilino Iglesia Alvariño, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), considerado o primeiro poemario galego relevante da posguerra. No presente traballo preténdese analizar cales foron as circunstancias que rodearon a aparición do mencionado volume. Tentaremos aclarar como Severino González Lazán, un humilde libreiro, e Aquilino Iglesia Alvariño, profesor nun colexio privado, foron quen de levar a cabo a proeza de imprentar un exemplar de versos nunhas máquinas que non eran as máis adecuadas. O resultado foi un coidado poemario, cuxa aparición parece ter sido menos inocente do que en principio e de maneira xeneralizada, se supón.
Palabras clave poesía
galega
contemporánea
literatura galega de posguerra
Aquilino Iglesia Alvariño
"Cómaros verdes"
poetry
Galician
contemporary
post-war Galician literature
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2014-01-01
Formato application/pdf
Cobertura 135
Identificador http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2014-19-7060
bibliuned:Llcgv2014-19-7060
DOI - identifier 10.5944/rllcgv.vol.19.2014.13763
Publicado en la Revista Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (19), 2014, p. 135-150. ISSN: 1130-8508
Idioma gl
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 504 Visitas, 262 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Wed, 10 Dec 2014, 15:19:27 CET