Joan Estelrich a Galícia. Els contactes peninsulars de la mà dreta de Francesc Cambó

Revelles Esquirol, Jesús . (2014) Joan Estelrich a Galícia. Els contactes peninsulars de la mà dreta de Francesc Cambó. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (19), 2014, p. 87-98. ISSN: 1130-8508

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Documento.pdf Pdf del documento application/pdf

Título Joan Estelrich a Galícia. Els contactes peninsulars de la mà dreta de Francesc Cambó
Autor(es) Revelles Esquirol, Jesús
Materia(s) Filología
Resumen A les primeres dècades del segle xx es publiquen revistes on coexistien les diferents llengües peninsulars. És el cas, per exemple, de “La Gaceta Literaria”, en què era ben habitual llegir articles en català i en portuguès. Aquestes publicacions multilingües coincidiren amb l’edat d’or del periodisme gallec i mantingueren l’iberisme com a nou paradigma territorial i, sobretot, cultural, a partir del qual assentar una nova Espanya. Una utopia territorial, cultural i lingüística que comportà un seguit d’articles creuats entre les diferents nacions peninsulars. En aquest sentit, en l’article que presentem veurem com, des de la Lliga Regionalista, s’intervingué en la premsa i en la cultura gallegues.
Palabras clave Iberisme
Joan Estelrich
Oficina d’Expansió Catalana
Iberism
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2014-01-01
Formato application/pdf
Cobertura 87
Identificador http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2014-19-7030
bibliuned:Llcgv2014-19-7030
DOI - identifier 10.5944/rllcgv.vol.19.2014.13760
Publicado en la Revista Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (19), 2014, p. 87-98. ISSN: 1130-8508
Idioma ca
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 400 Visitas, 229 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Thu, 04 Dec 2014, 15:19:27 CET