Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego

Sánchez Rei, Xosé Manuel y Mosquera Castro, Estefanía . (2013) Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (18), 2013, p. 179-205. ISSN: 1130-8508

Ficheros (Some files may be inaccessible until you login with your e-spacio credentials)
Nombre Descripción Tipo MIME Size
Documento.pdf Pdf del documento application/pdf

Título Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego
Autor(es) Sánchez Rei, Xosé Manuel
Mosquera Castro, Estefanía
Materia(s) Filología
Resumen O presente traballo examina a importancia dos factores socioculturais e tecnolóxicos na esfera da variación lingüística. Así, fronte a focaxes de estudo máis clásicas, en que se concede unha maior atención a criterios de tipo cronolóxico ou xeográfico, aquí analízanse as implicacións que as transformacións de carácter sociolóxico, relacional e tecnolóxico presentan no estudo das linguas e, en particular, do galego. Este estudo favorecerá, por una parte, reflectir sobre o variacionismo lingüístico e ampliar as perspectivas desde as que nos aproximarmos deste fenómeno e, por outra parte, coadxuvará a verificar a natureza social e a vitalidade das linguas, que mudan para se adaptaren aos novos contextos de uso e ás necesidades dos seus utentes.
Palabras clave lingua
variación
sociedade
cultura
tecnoloxía
language
variation
society
culture
technology
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Filología
Fecha 2013-01-01
Formato application/pdf
Cobertura 179
Identificador http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:Llcgv2013-18-7040
bibliuned:Llcgv2013-18-7040
DOI - identifier 10.5944/rllcgv.vol.18.2013.10793
Publicado en la Revista Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (18), 2013, p. 179-205. ISSN: 1130-8508
Idioma gl
Versión de la publicación publishedVersion
Tipo de recurso Article
Derechos de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
Versión Tipo de filtro
Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
Estadísticas de acceso: 164 Visitas, 253 Descargas  -  Estadísticas en detalle
Creado: Wed, 16 Oct 2013, 07:19:27 CET