Search Results (All Fields:"literatura galega", Display Type:"Artículo de revista", Keywords:"Filología")

Resultados de la Navegación (9)

RSS para este conjunto de resultadosRSS para este conjunto de resultados

  Search Relevance Visitas Descargas
Frías Conde, Francisco Xavier and Luna Martín, Luis Miguel . (2014) Exotopía e literatura de fronteira galegas: O caso do Grupo Bilbao.  2.41 319 221
Frías Conde, Francisco Xavier . (1997) Nos confíns da literatura galega : escritores asturianos en galego.  2.31 306 894
Arias Chachero, Patricia . (2014) Aquilino Iglesia Alvariño e a literatura galega de posguerra.  2.31 249 192
Babarro González, Xoán . (2013) Centenario da literatura galegoasturiana (1913-2013) A Veiga de Ribadeo de Antolín Santos Mediante Ferraría.  2.03 278 349
Domínguez Pérez, Mónica . (2015) Tipos de álbumes ilustrados en galego dende 1998.  1.96 304 184
Frías Conde, Xavier . (2018) Às voltas com as formas de cortesia em galego atual.  1.91 272 200
Piñeiro Pais, Laura . (2014) «Le dandy» de Charles Baudelaire en «Nós, os inadaptados» de Vicente Risco.  1.91 272 306
Cagiao Conde, Lidia Gladys . (2017) Verónica Martínez Delgado: unha poeta do século XXI nas marxes do sistema.  1.84 265 100
Álvarez, Manuela . (2001) Aproximación á novela histórica na literatura galega: a Idade Media como tema..  1.66 438 420