Search Results (All Fields:"galego")

Resultados de la Navegación (20)

RSS para este conjunto de resultadosRSS para este conjunto de resultados

  Search Relevance Visitas Descargas
Cribeiro, Alexandre . (1991) Escribir en galego..  1.62 518 361
Frías Conde, Francisco Xavier . (2015) ANEJO I. Notas acerca do verbo galego.  1.53 169 112
Vega Alonso, María Lourdes . (1997) Torres De Aboal, G. M.: Ó galego polo teatro (reseña).  1.37 131 1040
Rodríguez Alonso, Manuel . (2002) O galego e a escola lingüística española.  1.12 249 422
López Valero, María del Mar . (1997) VV. AA.: Estudios Galegos en Homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani (reseña).  1.12 149 1326
García Turnes, Beatriz . (1999) A lingua galega entre dous séculos (1875-1916) : contribución á historia sociolingüística do galego..  0.99 329 1629
Frías Conde, Francisco Xavier . (2006) Os clíticos en galego-portugués : natureza e categorización desde unha perspectiva xerativista.  0.99 205 468
Frías Conde, Francisco Xavier . (2011) Revisitando o sistema dos pronomes de cortesia no diassistema galego-português.  0.99 90 48
Frías Conde, Francisco Xavier . (1997) Nos confíns da literatura galega : escritores asturianos en galego.  0.99 176 710
Harrington, Thomas S. . (2001) Risco y Portugal: contactos anteriores a la época de teoría de nacionalismo galego y la revista Nós..  0.99 213 898
Delgado Corral, Concepción . (2001) Don Francisco Vales Villamarín. Poeta en galego..  0.99 324 561
Domínguez Pérez, Mónica . (2015) Tipos de álbumes ilustrados en galego dende 1998.  0.99 160 118
Brea, Mercedes . (1997) Estado actual das investigacions sobre lírica galego-portuguesa (O Arquivo Galicia Medieval)..  0.99 249 400
Frías Conde, Xavier . (2018) Às voltas com as formas de cortesia em galego atual.  0.99 130 57
Sánchez Rei, Xosé Manuel and Mosquera Castro, Estefanía . (2013) Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística : algunhas fenomenoloxías para o caso do galego.  0.88 155 242
Soto García, Ángel . (2015) As formas verbais do galego actual: unha achega desde a percepción.  0.88 317 225
García Piqueras, Isabel . (1997) García, C; Santamarina, A.; Álvarez Blanco, R.; Fernández Rei, F.; González González, M.; Atlas lingüístico galego. Morfoloxía non verbal, vol. II (reseña).  0.88 348 2417
Vieites, Manuel F. . (2017) Carlos Casares, autor dramático. Unha revisión crítica.  0.62 84 54
Arias Chachero, Patricia . (2014) Aquilino Iglesia Alvariño e a literatura galega de posguerra.  0.62 127 117
San-Mateo-Valdehíta, Alicia . (2016) Aprendizaje en L2 de palabras de diferente categoría gramatical: ¿Qué se aprende más rápidamente: el nombre, el adjetivo, el verbo o el adverbio?.  0.56