Search Results (All Fields:"galega")

Resultados de la Navegación (21)

RSS para este conjunto de resultadosRSS para este conjunto de resultados

  Search Relevance Visitas Descargas
Alonso Pintos, Serafín . (1999) Marino Paz, Ramón: Historia da lingua galega (reseña).  1.41 731 694
Martínez Xoubanova, María . (1999) Actas das I Xornadas das Letras Galegas en Lisboa (reseña).  1.23 433 1040
Seara, Teresa . (2001) A poesía galega na fin de milenio..  1.15 609 707
García Turnes, Beatriz . (1999) A lingua galega entre dous séculos (1875-1916) : contribución á historia sociolingüística do galego..  1.15 496 1676
Fernández Rei, Francisco . (1997) A situación actual da lingua galega.  1.15 858 3759
Alonso Pintos, Serafín . (1999) Monteagudo, Enrique: Historia social da lingua galega. Idioma, sociedade e cultura a través do tempo (reseña).  1.15 585 373
Frías Conde, Francisco Xavier and Luna Martín, Luis Miguel . (2014) Exotopía e literatura de fronteira galegas: O caso do Grupo Bilbao.  1.13 379 233
Frías Conde, Francisco Xavier . (1999) A lingua galega en Asturias : o difícil camiño cara ao subestándar..  1.02 383 527
López Valero, María del Mar . (1997) González Millán, X,: A narrativa galega actual (1975-1984) : unha História social (reseña).  1.01 491 1384
Hermida, Alejandro . (2001) Vilavedra, Dolores: “Sobre narrativa galega contemporánea. Estudios e críticas”, Vigo, Editorial Galaxia, 2000,177 páxinas (reseña)..  1.01 328 495
Álvarez, Manuela . (2001) Aproximación á novela histórica na literatura galega: a Idade Media como tema..  1.01 482 436
Bermúdez Montes, María Teresa . (2010) Piñeiro e os albores da «nova narrativa» galega.  1.01 227 123
Rodríguez Alonso, Manuel . (2004) A narrativa galega no remate do século XX (1975-2000) : intento de sistematización.  1.01 490 2718
Arias Chachero, Patricia . (2014) Aquilino Iglesia Alvariño e a literatura galega de posguerra.  1.01 303 204
Río López, Cristina . (2010) Tradución e normalización da lingua galega no Concello de Ferrol : pequeno estudo sobre a situación do sector cultural institucional.  1.01 233 116
Frías Conde, Francisco Xavier . (1997) Nos confíns da literatura galega : escritores asturianos en galego.  1.01 353 980
Piñeiro Pais, Laura . (2014) «Le dandy» de Charles Baudelaire en «Nós, os inadaptados» de Vicente Risco.  0.64 326 330
Domínguez Pérez, Mónica . (2015) Tipos de álbumes ilustrados en galego dende 1998.  0.64 361 212
Frías Conde, Xavier . (2018) Às voltas com as formas de cortesia em galego atual.  0.64 331 235
Babarro González, Xoán . (2013) Centenario da literatura galegoasturiana (1913-2013) A Veiga de Ribadeo de Antolín Santos Mediante Ferraría.  0.64 327 365
Cagiao Conde, Lidia Gladys . (2017) Verónica Martínez Delgado: unha poeta do século XXI nas marxes do sistema.  0.57 323 113